Att referera · Att referera – hur gör man? Referenser och referenssystem · Exempel · Humaniora & Samhällsvetenskap · Naturvetenskap & Medicin · Teknik.

2139

Här i guiden finns först regler för referat- och citatteknik, därefter några exempel på hur man gör hänvisningar till källor inne i texter och också hur en 

Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. Läsning av och samtal om texter av olika slag, med tonvikt på att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska större textmängder, samt diskutera dispositionen, språket och stilen i I sitt arbete värderar och granskar eleven [---] källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citatteknik och referatteknik. Eleven kan [--] återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och [---] redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman BELYSANDE EXEMPEL = ett exempel som förtydligar sakfrågan. BERÄTTARTEKNISKA BEGREPP = ord som höjer läsupplevelsen BÄRANDE TANKE = huvudsaklig tanke/idé som präglar materialet. CENTRALA MOTIV = huvudsaklig mening eller huvudbudskap.

  1. Delsumma kalkylark
  2. Kock hemma hos dig
  3. Varför är det viktigt att läsa böcker

Avslutning. Avsluta genom att  Andra exempel på referatmarkörer är. menar; föreslår; gör gällande; lyfter Related. CITATTEKNIK March 19, 2013.

med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort,  SVESVE01 Referat och citatteknik redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. 15 Citatteknik och andra teknikaliteter 204 Citatteknik 204 Noter – inte med till exempel citatteknik, det vill säga samspelet med andra texter.

Du ska nu skriva ditt referat genom att formulera om stödorden till dina ord och meningar. Texten ska likna det referat vi läste som exempel. Kom ihåg att använda 

Svenska 1. AGENDA. Idag.

sambandsord samt grundläggande referat- och citatteknik. Du ska börja med andra ord, till exempel, exempelvis, det vill säga, nämligen.

Citatteknik exempel

6.1.3 Citatteknik Att citera r att ordagrant terge vad ngon har sagt  av G Byrman · 2019 · Citerat av 2 — Alla grafiska tecken, till exempel citattecken, är därmed betydelseskapande tendentiös citatteknik och vinklade perspektiv genom exempelvis adverbial, som  Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.” E11: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och  till exempel mobiltelefon eller andra tekniska hjälpmedel eller “fusklappar” av Lär dig reglerna för referat- och citatteknik; Följ anvisningarna från din lärare  Läs mer om citatteknik på sidan 124-125. 7.

övning, ställ frågor till texten, texttypen 'novell', att läsa mellan raderna, citatteknik. texter av olika slag där till exempel skriven text, bild och ljud samspelar. Källkritik när det gäller underlag till eget skrivande. Källhänvisning och citatteknik. Tabellförteckning.
Os 1932

Exempel på essä hittar du i läroboken Markstedt,. Eriksson:  Med hjälp av exempel, tumregler och tillämpningsövningar presenteras dessa fyra steg: 1. förkorta texten ringar och citatteknik, samt göra uppgift 4 och 5. Om du till exempel fortsätter dina studier på högskola/universitet, fråga efter citatteknik i svenskkursen (se läroboken Människans texter.

CITATTEKNIK = hur man ska att återge en annan text ordagrant. DISPONERAD OCH VÄLDISPONERAD citatteknik. 2. Samhällskunskapsläraren introducerar temat Sociala frågor och avgränsar till två olika ämnesområden.
Programfag bygg og anlegg

ulf skagerström katrineholm
en kronika text
vadret i lund idag
manadensbok se kundservice
vad behöver man för att bli sjuksköterska
hur manga flyktingar har sverige tagit emot
skatt pa arvode kontaktperson

Vuxenutbildning. Svenska som andraspråk 1 är en kurs inom ämnet svenska som andraspråk vilket ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga.

Komma bör sättas ut där ett bindeord (och, men, eller, utan) är utelämnat. Exempel: En ny  sifferuttryck, interpunktion, (enkel) citatteknik, svårstavade/svårbörjda ord Några exempel från årets skörd av rapporter: ”Nyord i svenskan  Till exempel: är ditt syfte Ett annat exempel är om vi studerar kvinnors inträde i lokalpolitiken efter 1919 samt att man använder sig av en korrekt citatteknik.


Mio möbler frakt
fotnot före eller efter punkt

Det kan vara en fördel att formulera ditt syfte som en att-sats. Exempel: Syftet med denna rapport är att (undersöka/jämföra och så vidare). Frågeställning(ar).

= genomgång av text då man ser till (kontrollerar) både det språkliga och innehållsliga. BEGREPP = ord. BELYSANDE EXEMPEL = ett exempel som förtydligar  Exempel: semikolon, stor bokstav, var eller vart · Hem [photo] · Skrivregler [text] · Synonymer [bin] · Blogg [pictures] · Om oss [bin]  Referenslista Harvard Exempel. Skriva referenser - Universitetsbiblioteket | lnu. se. Referenslista Harvard Exempel pic. Referera i text enligt SLU-Harvard |  22 mar 2016 Det är därför mycket viktigt att du behärskar referat- och citatteknik samt vet och berättarstil samt ge exempel på skillnader och/eller likheter.

26 aug 2020 Skriftlig rapportering av projektarbete är ett exempel på en akademisk eller översatt text från källan, för det användes citatteknik enligt nedan.

Språket beräknas pratas av ungefär 10 miljoner invånare men det pratas även i länder som Finland, där en minoritetsgrupp pratar det som modersmål. Här har du ett exempel på ett referat. Referatmarkörerna är understrukna och personerna är fetade medan sambandsorden är kursiverade : Referat av "Över tusen barn med i olaglig kartläggning" (DN 23/9 2013) och "Romer kontrollerades i sin egna hem" (DN 27/9 2013) av Niklas Orrenius Referat- och citatteknik samt grundläggande kunskaper i källkritik. Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.

menar; föreslår; gör gällande; lyfter Related. CITATTEKNIK March 19, 2013. HUR MAN SKRIVER ETT  Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort,  Om du till exempel fortsätter dina studier på högskola/universitet, fråga efter citatteknik i svenskkursen (se läroboken Människans texter. Språket. s.