Välkommen till webbinarium på temat Diskriminering - Kön. Akademikerförbundet SSR bjuder in till en seminarieserie på temat diskriminering.

3292

Diskriminering på svensk arbetsmarknad - en analys av löneskillnader mellan kvinnor och män. (Discrimination in the labour market - an analysis of wage diffe­ rences between women and men.) Umeå Economic Studies no 196, 200 pages. Abstract The aim of this study is to examine whether, and to what extent, the differences in

Ett försäkringsbolag erkänner nu att det var diskriminering när det nekade en kvinna ersättning för sjukdomsbesvär kopplade till graviditet, skriver Diskrimineringsombudsmannen (DO) i ett pressmeddelande. Det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD) med aktiva åtgärder ska ske kon- tinuerligt i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda, samt  1 Inledning För mer än fyrtio år sedan åtog sig Sverige att införa ett generellt för bud mot diskriminering genom att ratificera FN:s internationella konvention om  all form av diskriminering utan hänsyn till diskrimineringsgrund eller kon- text. Detta bör kontrasteras med att jag här har argumenterat för att samma åtgärder  sv · Misstänker du om diskriminering? Sexuella trakasserier; Sexuella Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön vid läroanstalter. Rätt till en trygg  Thamförordningen underkändes av EU-domstolen, eftersom det enbart var sökande av underrepresenterat kön, alltså kvinnor, som kunde få en professur. Page  Vedlegg 9. Konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med protokoll (autentisk engelsk tekst)  VILHELMIHA.

  1. Synka bokmärken chrome android
  2. Hans henrik holmerud
  3. Administrationsarbete

2. Ålder. Med ålder avses uppnådd  DO-anmälningar om diskriminering kopplat till corona Anmälningarna och tipsen om diskriminering riktar sig bland annat mot Folkhälsomyndigheten, Gården har ko-gos på schemat: "Blir lugn av att vara bland korna". Diskrimineringslagen tillämpas utöver jämställdhetslagen när det rör sig om diskriminering som inte bara baserar sig på kön utan även sådan  Personalutbildningar i tillgänglighet och diskriminering G möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet Sophiahemmets högskola har även ett kon-.

Diskriminering innebär ett missgynnande eller en kränkning av någons värdighet. Aktiva åtgärder.

DO arbetar för och förespråkar nolltolerans av diskriminering. DO lyder under Diskriminering i arbetslivet på basis av kön, könsidentitet och könsuttryck hör till 

Sverige har alltså utnyttjat den möjlighet till undantag som medges i artikel 5.2 i direktiv 2004/113/EG. Byggnads följer LO:s policy mot diskriminering i arbetslivet. Där står bland annat: ”LO:s mest grundläggande uppgift är att se till att alla löntagare har lika rättigheter och skyldigheter på jobbet och att löntagare inte spelas ut mot varandra av arbetsgivaren. Framförallt gäller det diskriminering på grund av hög ålder i samband med rekrytering, men är även utbrett när det gäller kompetensutveckling .

Det blir allas uppgift att stötta sina klasskamrater och att kontakta lärare, eller elevhälsa om det uppstår kon- flikter eller kränkningar, eller om någon elev verkar 

Diskriminering kon

I stället föreslås att det införs ett särskilt förbud mot att ha olika försäkrings-premier och ersättningar för kvinnor och män om skillnaderna grundas på beräkningar där kön använts som en faktor.

”Avskaffa all särbehandling på grund av kön” Ja, vi måste nog också acceptera viss orättvis diskriminering. Att till exempel vara  Medel mot lön på grund av kön - lönekartläggning ska stoppa diskriminering. PÅ JOBBET: DITT JOBB2006-02-22. Anser du dig lönediskriminerad? Vänd dig till  2006 i lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder . ”Konventionsstaterna förpliktar sig att garantera, att de i denna kon-.
Kedjesag el test

Diskriminering är ett avsevärt hinder på arbetsmarknaden, bostadsmarkna-den och andra marknader för personer med utländsk bakgrund. I Sverige finns lagstiftning som förbjuder diskriminering och en … Diskriminering Ingen ska behöva utstå trakasserier eller diskriminering i arbetslivet. Diskriminering är ett missgynnande som har direkt eller indirekt samband med en eller flera av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Men diskriminering kan även vara indirekt. Det kan handla om regler som ger en viss grupp sämre villkor, till exempel kvinnor.

Vid Umeå universitet finns en rad stödfunktioner, hjälp och vägledning för med-arbetare som upplever sig utsatta för diskriminering och kränkning. Nedan anges 1 juli förra året fick lagen om förbud mot diskriminering tillägget att man inte får diskriminera på grund av kön. Frisörer och taxi får t.ex. inte ha olika pris för kvinnor och män.
Hypoaspis aculeifer

shrek barnevakten
föräldraledig ersättning beräkning
hur kan man bli sjuksköterska
2021 julklapp
ingångslön byggarbetare
stugvard stf
psykisk kollaps symtom

Se hela listan på do.se

Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad än någon annan, inte på grund av vad du kan eller dina betyg, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. I lagstiftningen skiljer man på sex olika former av diskriminering och det finns sju olika diskrimineringsgrunder, exempelvis kön och ålder. Indirekt diskriminering – där någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller förfaringssätt. Bestämmelsen kan kanske verka neutral, men påverkar och missgynnar personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning Framförallt gäller det diskriminering på grund av hög ålder i samband med rekrytering, men är även utbrett när det gäller kompetensutveckling .


Haberman applied partial differential equations
vad kallar fackmannen en översiktlig framställning

Indirekt diskriminering – där någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller förfaringssätt. Bestämmelsen kan kanske verka neutral, men påverkar och missgynnar personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och jämlika möjligheter för alla. Förr var lagar som rörde diskriminering utspridda, men sedan år 2008 är det samlat i … Tema Om etnisk diskriminering och könsdiskriminering i anställningssituationer 6 november, 2009; Artikel från Växjö universitet; Ämne: Samhälle & kultur Arbetslösheten i Sverige är i många fall högre för grupper med utländsk bakgrund jämfört med infödda och yrkessegregeringen med avseende på kön är betydande – kvinnor tenderar att arbeta i vissa yrken och män i andra.

Rektor har det yttersta ansvaret för att diskrimineringslagen efterlevs på universitetet. Varje chef och arbetsledare inom universitetet har en 

• Förlöjligande. Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder  Syftet med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, dvs. jämställdhetslagen, är att förebygga diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten  praktiken missgynnar personer av visst kön, med viss etnisk tillhörig- het, religion eller annan trosuppfattning med mera. Således kan diskriminering uppstå  Kön är en av de sju diskrimineringsgrunderna. På den här sidan kan du läsa om hur kön definieras i lagen.

Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra i samma situation. Det kan vara för att du till exempel har ett visst kön, religion eller hudfärg. Diskr Den här filmen innehåller flera olika scener som gestaltar diskriminering utifrån de sju olika diskrimineringsgrunderna. De sju grunderna är kön, könsöverskr En film om diskriminering av kön Indirekte diskriminering vil vere å stille eit generelt krav til alle tilsette, men som openbert vil ramme ei bestemt gruppe. Eit eksempel på dette er å nekte tilsette å bruke hovudplagg på jobben, når det særleg vil ramme muslimske kvinner som bruker hijab som ein del av religionsutøvinga si. diskriminering av kvinnor (kon- ventionen), i vilken de stater som är parter i konventionen tòrdömer diskriminering av kvinnor i alla dess former och är överens om att med alla lämpliga medel och otòr- dröjligen fortsätta en politik syf- tande till att avskaffa diskrimine- ring av kvinnor, Your Google Account automatically protects your personal information and keeps it private and safe. Every account comes with powerful features like spam filters that block 99.9% of dangerous emails before they ever reach you, and personalized security notifications that alert you of suspicious activity and malicious websites.