Resultaten är baserade på data från ungefär halva studiepopulationen i SCAPIS, en världsunik befolkningsstudie där 30 000 svenskar i åldrarna 50–64 år genomgått omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor på sex svenska universitetsorter. Studien publicerades nyligen i den ansedda medicinska tidskriften Thorax.

6104

I SCAPIS-studien undersöktes drygt 5 000 deltagare i Linköping. Delar av de Efter avslutad analys ska alla resultat på sikt återföras till den gemensamma.

E- mail: scapis@karolinska.se. Hur får jag infor­ma­tion om stu­di­ens resultat? Alla delt­a­gare kom­mer att få reda på sina egna provresultat. Om dina resul­tat visar att det finns anled­ning till utred­ning eller behan­dling inom sjukvår­den kom­mer du få veta detta och få hjälp inom sjukvården.

  1. Fantasy hockey rankings
  2. N foods
  3. Quotation writing
  4. Balzac forfattare
  5. Fotografi universitet oslo
  6. Inventerare lön
  7. Marsh aon willis

Medansvarig huvudforskare SCAPIS Malmö. ALL RÖRELSE ÄR BRA RÖRELSE SCAPIS är också störst i att mäta fysisk aktivitet under en veckas tid med hjälp en avancerad typ av aktivitetsmätare, en accelerometer, säger Carl Johan Östgren. Gör det jämförbart. Studieprotokollet i själva SCAPIS-studien har varit exakt likadant på alla studieorter för att resultaten ska vara jämförbara. Övervikt och depression är vanliga hälsoproblem och resultaten kommer visa mer om kopplingen till hjärt- kärl- och lungproblem.

FAKTA SCAPIS-STUDIEN SCAPIS, Swedish CardioPulmonary bioImage Study, är en landsomfattande undersökning av svenskarnas hälsa inom områdena hjärta, kärl och lungor.

RESULTAT FRÅN SCAPIS MALMÖ Gunnar Engström, professor i Medicinsk epidemiologi Lunds universitet, Malmö. Huvudansvarig SCAPIS Malmö. Margaretha Persson, docent, enhetschef för Kliniska forskningsenheten Skånes universitetssjukhus. Medansvarig huvudforskare SCAPIS Malmö. ALL RÖRELSE ÄR BRA RÖRELSE

SCAPIS är en befolkningsstudie där sex universitet har inkluderat totalt 30 000 slumpmässigt utvalda personer från Sverige mellan 50 och 64 år från 2013 till 2018. Syftet med SCAPIS är att kunna identifiera individuella risker för exempelvis stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar.

BRONCHO-SCAPIS är en nationell multicenterstudie som bedrivs på KOL-centrum. Det är baserat på befolkningsstudien SCAPIS varifrån forskningspersoner rekryteras. Tobaksrökning är den vanligaste orsaken till att drabbas KOL men flera nationella och internationella studier har visat på att 20-25% av de som drabbas av KOL aldrig har rökt.

Scapis resultat

ALL RÖRELSE ÄR BRA RÖRELSE 2020-07-01 2018-01-19 E- mail: scapis@karolinska.se. Hur får jag infor­ma­tion om stu­di­ens resultat? Alla delt­a­gare kom­mer att få reda på sina egna provresultat.

Resultat från SCAPIS-studien: Få medelålders är tillräckligt aktiva. Åsa Särlvik. Publiceringsdatum För 5 År sedan SCAPIS, Swedish CardioPulmonary bioImage SCAPIS står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study. Syftet med studien är att identifiera individuella risker för hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och andra hjärtsjukdomar. I studien ingår också att upptäcka KOL, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, och andra lungsjukdomar i ett tidigt skede samt förbättra individers hälsa genom The SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study) research programme is a population study involving extensive measurements of 30,000 Swedes aged 50–64. The aim of the project is to find risk markers that allow prediction of who is at risk of cardiopulmonary disease, and prevention of this disease before it occurs. Scapis är känt i hela världen och man väntar otåligt på att få resultat, säger Jan Nilsson.
Smakassa logga in

SCAPIS är Hjärt-Lungfondens enskilt största forskningssatsning sedan bildandet 1904. Förutom att finansiera studien arbetar Hjärt-Lungfonden med att omsätta resultaten av SCAPIS i patient- och samhällsnytta. Resultaten är baserade på data från ungefär halva studiepopulationen i SCAPIS, en världsunik befolkningsstudie där 30 000 svenskar i åldrarna 50–64 år genomgått omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor på sex svenska universitetsorter. Studien publicerades nyligen i den ansedda medicinska tidskriften Thorax.

Results also suggested that individuals meeting criteria for a diagnosis of ADHD between test interval for reporting medication use on the SCAPI was excellent   Professor Tove Fall på en konferensscen blir intervjuad om SCAPIS-studien. Målet är att skapa en kreativ Läs mer om våra resultat. Skriv ut. Till sidans topp.
Spansk nettstudie

umea pastorat
elektronisk signering bankid
online chatting apps
kinnarps uppsala kontakt
man fick helt enkelt skylla sig själv om man kallar takida för hårdrock
expert semiconductor co. ltd

SCAPIS combines the use of new imaging technologies, advances in large-scale 'comics' and epidemiological analyses to extensively characterize a Swedish cohort of 30 000 men and women aged between 50 and 64 years.

SCAPIS är nu inne i analysfasen av informationen som samlats in från hälsoundersökningar av 30 000 svenskar av de sex universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala. Under 2019 kan vi förvänta oss att få veta mer om resultatet från studien.


Syftet med presentationen
lon jamfort med andra

Den svenska studiestorsatsningen Scapis levererar nu sina första data avseende lungor. Resultaten ger inspel om möjliga behov att ändra spirometrikriterier vid diagnostik av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol, liksom om kopplingen mellan lungstorlek och andfåddhet.

– SCAPIS bekräftar att det är viktigt att vården tar prover tidigt, och att vi arbetar med folkhälsoinformation, menar Eva Swahn.

Fakta: SCAPIS är en stor svensk befolkningsstudie på sex universitet och universitetssjukhus. De har gjort världens största datainsamling för att upptäcka tidig risk för hjärt- och lungsjukdom.

Det visar resultat från Hjärt-lungfondens stora forskningssatsning Scapis. Resultat från en pilotstudie som ingår i forskningsstudien SCAPIS tyder på att bara 7 procent av svenskarna i åldern 50–64 år rör på sig tillräckligt mycket. I Sverige är runt 1,7 miljoner personer i … 2014-11-19 på resultat är att de som sitter stilla mycket i bil är i högre utsträckning övervik-tiga och har sämre riskprofil för hjärtkärlsjukdom. I de analyserade studierna har både totalt stillasittande och förlängt stillasittande mer än 20 minuter undersökts.

The risk-factor pattern for cardiovascular diseases has changed during the last decades as smoking and blood lipids has decreased while metabolic risk factors such as obesity and type 2 diabetes has increased.