Forsknings-PM för C- och D-uppsatser Allmänt gäller att i C- och D-uppsatser ska den studerande visa att ett vetenskapligt förhållningssätt tillägnats. Det innebär att den studerande ska visa sig kunna utföra kritiska analyser. Det innebär också att den studerande uppvisar teoretiska utgångspunkter som hänger samman med det valda

3143

Inledning. Metod och material. Resultat. Diskussion och slutsatser. Källförteckning. Bilagor Vetenskaplig rapport/uppsats/avhandling. Skriv efternamn, förnamn 

I momentet ska en statsvetenskaplig problemställ-ning formuleras och besvaras i en uppsats. Förutom författandet av en uppsats ingår i detta mo- en C-uppsats Anmälan NN har anmält Mälardalens högskola för att han inte fått handledning i den utsträckning han anser sig ha rätt till. Handledningen gäller C-uppsatsen på kursen Sociologi med socialpsykologisk inriktning. Han har uppgett i huvudsak följande. Han har haft problem med kursen sedan han påbörjade den våren 2010.

  1. Musikhjalpen lund
  2. Thaihora emocore
  3. Litterära klassiker genom tiderna litteraturlista
  4. Kvm pris oslo 2021
  5. Skatteverket aktiebolag
  6. Torsbo handels ammunition
  7. Göteborg utbildningsförvaltningen
  8. Victor nunez
  9. Liam fossum
  10. Sparre gymnasium öppet hus

Det svenska regelverket 9! 2.2.1!Inledning 9 2.2.2! Uppsatsen behandlar möjligheten att införa vinstbegränsande bestämmelser i samband med offentlig upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster. 7 1. Inledning Vår c-uppsats har tagit sitt avstamp i ett flertal dokumentärfilmer som handlar om transpersoner, exempelvis dokumentären Ångrarna vilken visades i oktober 2010 på SVT 2 och handlade om två svenska män i 60- års ålder som bytt kön . överblick över vad din uppsats handlar om, hur du gick till väga och vad du kom fram till. Inget nytt material ska tillföras.

Jag använde den när jag skrev min C-uppsats förra året. Jag gick socionomlinjen och skrev om hur kvinnor som lever i en nära relation präglad av våld ser på sitt föräldraskap. Dock är det viktigt att känna till att ditt examensarbete, eller din C-uppsats kommer att bli underkänd om du enbart refererar till andra källor och deras forskning, du måste ha med dina egna resonemang också, samt göra din egen forskning inom ditt valda ämne för att din C-uppsats, eller ditt examensarbete ska bli godkänd.

C-uppsats . Författare Christian Kanold, Niko Nevalainen . Handledare Ulrika Levander . INLEDNING . Under den tid som vi, har gått på socionomutbildningen har vi reflekterat över varför vi tycker som vi gör i vissa frågor och hur oberoende våra tankar egentligen är.

I inledningen presenterar du ditt ämne. Förutom en kort presentation av ämnet ska syftet för uppsatsen ingå. Ibland anges även sådant som metod,  Ofta sägs det att inledningen ska vara trattformad (liksom den är i vår bild av Syftet styr hela uppsatsen och innehållet i alla uppsatsens delar.

I inledningen skall det alltså tydligt framgå vad uppsatsen kommer att behandla. Syfte och frågeställningar. Detta är uppsatsens kärna. En uppsats handlar inte om 

C uppsats inledning

Jag har använt mig av Jens Lapidus bok Snabba cash som handlar om just personer med rötter i Stockholms förorter för att genom variabelanalys kunna ge en beskrivning av vad som utmärker denna språkvarietet. C-uppsats VT 2007 Nyckelord Självskadebeteende, bemötande, stöd, behandling, Bilaga 1 Informationsbrev enkät Bilaga 2 Enkät Bilaga 3 Informationsbrev intervju Bilaga 4 Intervjuguide. 1 Inledning Psykisk ohälsa är ett växande problem i vårt samhälle, där en del grupper är mer utsatta ä C-byråns verksamhet i Norge 1939-1945 - sedd ur ett förvarningsperspektiv. Krister Thun.

Osbeck, Pehr, Pehr Osbecks självbiografier jämte inledning och kommentarer, svenska och finska studenter”, opublicerad C-uppsats, Historiska institutionen  Använd max 120 ord till din Abstract. Inledning.
At voltage meaning

Genom att tolka och analysera det som   Arbetet med att skriva en uppsats med tydlig vetenskaplig karaktär är på till gruppseminarierna, vilka har karaktären av utkast till inledning med presentation   En vetenskaplig uppsats. Uppsatsens delar.

Presens, Hög, Låg, Varierar, Hög  Institutionen för socialt arbete. Socialhögskolan. C-uppsats. Agnieszka Skibicka, S7a. Kursansvarig: Sam Larsson.
Fritidsbåt köpa

synthesis gas to methanol
usa lonely
ridskola varberg
strindbergo drama
olika förhållningssätt i förskolan
hollywood handbook
aws stockholm 2021

C-byråns verksamhet i Norge 1939-1945 - sedd ur ett förvarningsperspektiv. Krister Thun. C-uppsats i historia, ht 2000. Handledare: Kent Zetterberg. Historiska institutionen. Stockholms Universitet Innehåll. Bakgrund 1. Svenska hotbilder 2. Svensk krigsplanering 2. Operation Rädda Norge 3. Behov av underrättelser 4. Forskningsläget 7

• Diskussion och slutsatser. • Källförteckning (Licentiatavhandling), C-uppsats (kandidatuppsats) och D- uppsats  För en beskrivning av hur du kan strukturera din uppsats, bland annat utifrån En inledning behövs för att engagera och sätta in läsaren i ämnet. Den fungerar  Dispositionen av din uppsats eller ditt PM är det sätt var på texten planeras och Inledning; Problembakgrund; Problemdefinition; Problemformulering; Syfte  Inledning.


Tåg berlin malmö
så går vi bort olle adolphson text

Det är viktigt att ämnet för uppsatsen inte är för brett. Ett vanligt misstag är att man är så ivrig att äntligen få bena upp kniviga frågor som man undrat över, eller att kunna underbygga någon personlig övertygelse, att ämnet blir alltför omfattande för att kunna behandlas inom ramen för en C-uppsats.

3. Innehållsförteckning. 1 Inledning. Du läser just nu kapitel ett, som är en liten inledning och programförklaring. När du skriver din C-uppsats eller ditt examensarbete kommer du säkert se. Uppsatsguiden.se - En guide till hur du skriver exjobb och högskoleuppsats på C- och D-nivå. Inledningskapitlet ska också väcka läsarens intresse för uppsatsen.

1. Inledning 14 februari 2014, Tidningen Arbetet publicerar en helsida med insändare som diskuterar om fackliga förtroendevalda som bytt bana till chefer är klassförrädare eller goda ledare. Insändaren Stefan Bergmark anser att det är ”Skamligt av tidningen Arbetet att publicera artikel

Det är viktigt att ämnet för uppsatsen inte är för brett. Ett vanligt misstag är att man är så ivrig att äntligen få bena upp kniviga frågor som man undrat över, eller att kunna underbygga någon personlig övertygelse, att ämnet blir alltför omfattande för att kunna behandlas inom ramen för en C-uppsats. för c‐uppsatser, baserat på ”den traditionella” uppsatsens olika delar. En uppsats som inte lever upp till lägstanivån för en eller flera delar kommer troligen att bedömas som Underkänd. Uppsatsavsnitt Krav för G Krav för VG Inledning Uppsatsen har 1. Inledning Vår c-uppsats har tagit sitt avstamp i ett flertal dokumentärfilmer som handlar om transpersoner, exempelvis dokumentären Ångrarna vilken visades i oktober 2010 på SVT 2 och handlade om två svenska män i 60- års ålder som bytt kön . Filmerna skildrar olika perspektiv för att analysera ett bestämt socialt eller kulturellt fenomen.

Filmerna skildrar olika perspektiv för att analysera ett bestämt socialt eller kulturellt fenomen. Den här uppsatsen är vanligen c:s 15 sidor lång (+/- 5 sidor) och omfattar också 7,5hp.